Baile – home

Fáilte is fiche romhat!

Tá an Ghaeilge á labhairt mar theanga dhúchais sa gceantar ar imeall oirthear chathair na Gaillimhe le cuimhne na seacht sinsear. Ach tá baol mór ann go gcaillfear an nasc sin lenár n-oidhreacht muna ndéantar iarracht faoi leith chun í a chaomhnú anois. Is grúpa deonach é Coiste Pleanála Teanga an Bhruaigh Thoir a d’ullmhaigh plean chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa gceantar le go mbeidh an áis luachmhar seo ar fáil do na glúnta atá romhainn.

Is féidir an plean a léamh anseo.

Irish has been spoken as a native language in the area to the east of Galway city from time immemorial. But there is a real risk of this link with our culture being lost if a special effort is not made now to promote the language. The Bruach Thoir Language Planning Committee is a voluntary group working to promote Irish in the area and to ensure that this valuable resource will be available to future generations.

You can read the language plan here.